Vacature voorzitter

Fanfare Sint Cecilia Helden is op zoek naar:

Enthousiaste en gedreven voorzitter (m/v)

Fanfare Sint Cecilia Helden is een bloeiende en actieve vereniging met circa 90 muzikanten, verdeeld over fanfareorkest, slagwerkgroep en jeugdorkest.
Verder heeft de vereniging een eigen, zelfstandig opererende jeugdopleiding, te weten Opmaat Muziekschool Helden. Hier zijn 70 leerlingen ondergebracht.
Het verenigingslokaal is Dorpscentrum Kerkeböske in Helden. Hier worden de repetities gehouden en ook de muzieklessen voor de jeugd vinden hier plaats.

De voorzitter geeft leiding aan het bestuur (6 leden), leidt de vergaderingen en monitort alle taken welke door het bestuur aan diverse commissies of mensen zijn gedelegeerd. Hij/zij maakt deel uit van het bestuur en is derhalve ook verantwoordelijk voor alle zaken die binnen de vereniging spelen. Hij/zij wordt benoemd door de algemene ledenvergadering en legt daar ook verantwoording af.

Taakomschrijving:

  • De maandelijkse bestuursvergaderingen leiden en samen met de secretaris de agenda vaststellen.
  • De dagelijkse zaken afhandelen en daarover contacten onderhouden met de overige bestuursleden.
  • De jaarlijkse ledenvergadering voorzitten.
  • Pro actief problemen of knelpunten binnen de organisatie constateren en daarop inspelen.
  • Contacten (laten) onderhouden met gemeente, sponsoren, en andere relaties van de vereniging
  • De gedelegeerde taken controleren en waar nodig sturend optreden.
  • De voorzitter vertegenwoordigt de vereniging bij officiële gelegenheden en is het gezicht naar buiten toe.
  • Een voorzitter hoeft geen noten te kunnen lezen, doch affiniteit met onze vereniging is een must.

Voor verdere inlichtingen of sollicitaties kunt u zich richten tot fanfare.st.cecilia@gmail.com