Geachte muziekvrienden,

Op zondag 26 april 2020 zal voor de derde keer het Open Peel en Maas Solistenconcours voor solisten en ensembles worden gehouden. Het solistenconcours staat onder auspiciën van de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen en wordt gehouden in het Gemeenschapshuis De Paort, Markt 2, te Kessel. Dit toernooi geldt tevens als voorronde voor de “Finale Jonge Solisten”. De organisatie is in handen van het comité Open Peel en Maas Solistenconcours in samenwerking met fanfare St. Cecilia Helden. Wij hopen veel solisten op alle niveaus te mogen begroeten om een succes te maken van dit tweede Open Peel en Maas Solistenconcours.

Inschrijving staat open voor solisten en ensembles in de introductie-, 5e, 4e, 3e, 2e en 1e divisie. Ook conservatoriumstudenten zijn welkom. Deze worden in een aparte categorie ingedeeld volgens het Reglement Concoursen.

In de introductiedivisie mogen alleen solisten en ensembles inschrijven die niet eerder aan een concours deelgenomen hebben.

Het uit te voeren werk is ter vrije keuze uit het geldende repertorium en dient in moeilijkheidsgraad overeen te komen met de gekozen divisie. Indien hier niet aan voldaan wordt zal de solist of het ensemble uitgesloten worden van eventuele deelname aan de “Finale Jonge Solisten”.

De solisten dienen rekening te houden met een speeltijd voor de introductie en 3e t/m 5e divisie van 7 minuten.
Voor de 1e en 2e divisie wordt 10 minuten aangehouden. Samenspel is natuurlijk ook mogelijk waarvoor 15-20 minuten ingepland wordt.

Daarnaast geldt voor solisten in de 3e, 2e en 1e divisie dat zij zelfstandig dienen op te treden, dus zonder begeleiding van docent of dirigent.
De kosten voor deelname zijn € 10,00 per solist in alle divisies, € 15,00 voor ensembles in alle divisies en € 15,00 voor conservatorium student.

Een deskundige jury, te weten Jos van de Braak en Jos Stoffels zal de solisten beoordelen waarbij ze op piano begeleid kunnen worden door dhr. Jens Seebeck uit Venlo. Ook mogen deelnemers in de 5e en de introductiedivisie zich laten begeleiden door een CD. Indien gekozen wordt voor pianobegeleiding van dhr. Seebeck dient de pianopartituur uiterlijk 23 maart per email of per post te zijn aangeleverd aan ons secretariaat. Vooraf repeteren met de pianist is mogelijk. U dient dan zelf contact op te nemen met dhr. Seebeck via 077-3513169 of via jens16@hetnet.nl. De kosten hiervan zijn voor rekening van de solist.

Op de concoursdag de partituren voor de jury graag in tweevoud inleveren bij het inschrijfbureau.

LET OP: als er geen jurypartituren worden ingeleverd krijgt de solist geen beoordeling en is deelname aan de Finale Jonge Solisten niet mogelijk.

Voor elke divisie zijn er fraaie prijzen te verdienen en uiteraard een deskundig schriftelijk oordeel van het juryteam.
Hoofdprijs is de “Peel en Maas Trofee”, behaald door de muzikant(en) met het hoogst aantal punten van het concours.

De uiterste inschrijfdatum is gesteld op 30 maart 2020

 

Met muzikale groet,

het comité Open Peel en Maas solistenconcours.