INFORMATIE AANMELDING

 • Speeltijd in de 1e en 2e divisie is maximaal 10 min.
  Voor 3e t/m 5e- en introductie divisie maximaal 7 minuten speeltijd.
  Piano partituren mogen worden ingekort.
 • In de introductie divisie wordt naast punten ook een advies gegeven. In dit advies staat in welke divisie men een volgend solistenconcours ingedeeld kan worden.
 • Op de concoursdag 2 originele jurypartituren aanleveren bij de inschrijftafel!
 • De solist dient in te schrijven in die divisie waarin het uit te voeren werk staat vermeld. Controle hiervan vindt plaats via het Repertoire Informatie Centrum.
 • Voor ensembles vragen wij dat ieder deelnemer zich individueel aanmeldt. Graag bij opmerkingen vermelden met wie je samenspeelt.
 • Na de sluitingsdatum van 30 maart zal het programma zo spoedig mogelijk gepubliceerd worden
 • Tijdens het Open Peel en Maas Solistenconcours zullen foto's worden gemaakt. Indien u hier bezwaar tegen heeft dient u dit kenbaar te maken voor aanvang bij de inschrijftafel.

Navigeer m.b.v. de knop 'Volgende pagina' naar het eerste invulscherm. Vul alle gevraagde informatie s.v.p. in.