In memoriam

Donderdag 27 februari is ons lid Leo Peters overleden.

Leo is in 1989 lid geworden en heeft in 1992, samen met Koert Deen de taken van vaandeldrager op zich genomen. Tot dat dit voor enkele jaren terug niet meer kon, heeft hij dat met grote toewijding gedaan.
Maar zijn betrokkenheid bij de vereniging bleef groot. Onder andere het damescomité van de fanfare, waar Leny deel van uitmaakte, kon op velerlei gebied op hem rekenen.
Bij de aspergeavonden en de mosselavonden, waren Leo en Leny de rust zelve in de keuken.
Na afloop zag hij dat het goed was geweest en genoot hij van de nazit.

Wij zullen hem missen.
Wij wensen Leny, de kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte met dit grote verlies.