In memoriam Loek Joosten

Op donderdag 31 januari j.l. is ons lid en oud bestuurslid

Loek Joosten

overleden.

Als vader van drie muzikale dochters werd Loek in 1997 gevraagd om bestuurslid van de fanfare te worden. Tot 2015 heeft Loek zijn talenten voor de fanfare ingezet. Vooral in organisatorisch opzicht was hij actief in de commissies van de rommelmarkt, potgrondactie en activiteitencommissie.
De fanfare verliest in hem een zeer gewaardeerd lid.

Bestuur, leden en dirigenten wensen Josél en de kinderen heel veel sterkte