In memoriam Lies Jacobs

In Memoriam

 

Op woensdag 1 juni j.l. is op 67-jarige leeftijd overleden

Lies Jacobs

Lies is van 1989 tot 1996 bestuurslid geweest van onze vereniging, waarin ze o.a. heeft gezorgd voor het innen van de contributie.
Daarna is ze altijd lid gebleven van onze vereniging en heeft ze kunnen genieten van de muzikale activiteiten van dochter Simone en de kleinkinderen Sjors en Marijn. Omdat ze meer voor de fanfare wilde betekenen, werd ze in 2015 lid van het damescomité.
Fanfare en damescomité verliezen in haar dan ook een zeer gewaardeerd lid.
Wij wensen de familie heel veel sterkte met dit verlies.

Moge Lies rusten in vrede.