In memoriam Hans van Essen

In Memoriam

Na een lang ziekbed is zaterdag 25 november j.l. Hans Van Essen overleden.

In 1992 kwam Hans als bestuurslid binnen bij de fanfare en bleef dat tot 2016. Van 2002 tot 2005 nam hij de voorzittersfunctie op zich, na aanvankelijk eerst twee jaar waarnemend te zijn geweest. Van 2005 tot 2009 volgde het penningmeesterschap.

Als geen ander stond Hans voor de tradities, die bij de fanfare, binnen de Dörper gemeenschap, hoorden.

PR, drukwerk, ledenadministratie en sponsorwerving waren vele jaren zijn inbreng in het bestuur.

Als computerdeskundige introduceerde Hans de geautomatiseerde financiële administratie en de website van de fanfare. Veel leden hielp hij op weer op weg, als zij problemen hadden met hun computer. Zelden deed men een vergeefs beroep op Hans. Zo ook het damescomité waarvan Ellie vele jaren voorzitter was.

Hoogtepunten die Hans ongetwijfeld voor zich zelf zou noemen zijn het eeuwfeest van de fanfare in 2002 en de concertreis naar Helden (Dld) in 2011.

In 2016 werd Hans onderscheiden in de Orde van Oranje Nassau. Niet alleen voor de verdiensten voor onze fanfare, maar ook voor het vele verenigingswerk dat hij buiten de fanfare om deed.

In Hans verliest de fanfare een echte verenigingsman.

Bestuur en leden wensen Ellie, de kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte met dit verlies.