Fanfare “St. Cecilia” is opgericht in 1902 op initiatief van Pastoor Jeucken. De fanfare werd opgericht als een uitbreiding van het zangkoor van de St. Lambertusparochie.Een geschiedschrijver vermoedt: “dat Pastoor Jeucken, samen met andere parochianen, voorvoelde dat instrumentale muziek de vocale muziek zou gaan overvleugelen. Feit is, dat hij in 1902 zijn invloed heeft doen uitgaan om zijn geliefde parochianen een fanfare te doen vormen. En dat Helden-Dorp er rijp voor was bewijst het feit dat in hetzelfde jaar niet alleen de benodigde instrumenten er kwamen, doch tevens de muzikanten, zodat onder de bezielende leiding van meester P. Vossen met de repetities kon worden aangevangen”.

Het eerste bestuur van de fanfare bestond uit:
Eug. Haffmans (beschermheer), H. Vossen (Voorzitter), M. Wilms (Secretaris), Osc. Haffmans, J.H. Janssen, S. Neessen en A. Martens.
Het aantal spelende leden is gegroeid van 22(1918), 52 (1947) naar 67(1998) plus 10 leden van de drumband, terwijl er ruim 60 leerlingen in opleiding zijn.

In de loop van de geschiedenis tot heden heeft onze muziekvereniging vier vaandels gehad: Het eerste vaandel is gemaakt tijdens de oprichting in 1902. Helaas is dit verloren gegaan.
Het tweede vaandel is gemaakt bij gelegenheid van de deelname aan het concours in Baarn in 1921.
Het derde vaandel is door mevr. Theike Kranen gemaakt bij gelegenheid van de deelname aan het concours in Rotterdam in 1931.
Het huidige vaandel is in 1973 vervaardigd door de Blauwe nonnen in Steyl.