25 jaar damescomité Fanfare St. Cecilia Helden

Maandag 20 oktober is het damescomité van Fanfare St. Cecilia in de bloemen gezet. Bij gelegenheid van het 25-jarig bestaan waren de dames bij elkaar gekomen in Hotel-Restaurant Antiek om dit jubileum te vieren. Misschien wel een uniek jubileum in de fanfarewereld.

Voorafgaande aan het diner werden de dames verrast met een serenade door alle muzikanten.

Dit als dank voor het vele werk dat de dames steken in de organisatie van financiële acties om de vereniging financieel te ondersteunen.

Te denken valt daarbij aan de Mosselenavond die op 14 november a.s. al voor de 25e keer (!) door het damescomité wordt georganiseerd. U kunt zich nog opgeven via ceciliastichting@gmail.com, of telefonisch 3072643 of 3077252.

Naast de mosselenavond organiseert het damescomité 2 x per jaar een Snuffelmarkt en in mei een aspergeavond. In de loop van de jaren hebben ze ook kien-avonden, hobby-expo’s en wafelacties gehouden.

Al met al dragen de dames al jaren een substantiële bijdrage bij aan de inkomstenkant van de fanfarebegroting.

Trouwens op zondag 2 november organiseren ze ook weer een Snuffelmarkt. Ook daarvoor kan men nog een tafel huren of informatie opvragen op bovengenoemd e-mailadres of telefoonnummers.

Damescomite