INFORMATIE AANMELDING
  • Speeltijd in de 1e en 2e divisie is maximaal 10 min.
    Voor 3e t/m 5e- en introductie divisie maximaal 7 minuten speeltijd.
    Piano partituren mogen worden ingekort.
  • In de introductie divisie worden geen punten gegeven maar een advies. In dit advies staat in welke divisie men een volgend solistenconcours ingedeeld kan worden.
  • Op de concoursdag 2 originele jurypartituren aanleveren bij de inschrijftafel!
  • De solist dient in te schrijven in die divisie waarin het uit te voeren werk staat vermeld. Controle hiervan vindt plaats via het Repertoire Informatie Centrum.
  • Voor ensembles vragen wij dat ieder deelnemer zich individueel aanmeldt. Graag bij opmerkingen vermelden met wie je samenspeelt.

Navigeer m.b.v. de knop 'Volgende pagina' naar het eerste invulscherm. Vul alle gevraagde informatie s.v.p. in.